Info

Mophotography produceert vrij werk en levert ook in opdracht. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden en het daarbijbehorende tarief.

Auteursrecht

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Mophotography worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@mophotography.nl.

In geval van onrechtmatig gebruik van beelden zal een claim worden ingediend door enerzijds de fotograaf en/of de opdrachtgever. Inschakeling van een juridisch adviseur/advocaat zal niet worden geschuwd.

Publicatie

Voorafgaande aan de publicatie dient toestemming gevraagd te worden. Bij publicatie van de foto(‘s) dient de naam van de fotograaf en de website te worden vermeld: Mo Ajammal, www.mophotography.nl

Privacy

Mophotography respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Inschrijving handelsregister

Mophotography is ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K te Amsterdam, onder k.v.k. nr: 72904275

Basislicentietarief

Het basislicentietarief voor mijn foto’s is 250 euro per jaar, exclusief BTW. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen afwijkende tarieven worden afgesproken.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Mophotography zijn de algemene voorwaarden van 2015 van de Du Pho van toepassing.

© Copyright 2024 Mophotography. Alle rechten voorbehouden | All Rights Reserved  Mophotography.